ALAŞIM BİLEŞENLERİN ETKİLEME BİÇİMİ

PASLANMAZ ÇELİKLERDEKİ ALAŞIM BİLEŞENLERİN ETKİLEME BİÇİMİ

ELEMENT

ALAŞIM BİLEŞENLERİN ETKİLEME BİÇİMİ

 C

Karbon çelikte en önemli ve etkisi en fazla olan alaşım bileşenidir. Yükselen karbon değeri ile sağlamlık ve dayanırlık

derecesi artmaktadır. Fakat kopma esnemesi, işlenmesi, kaynak edilebilirliği, ve gerilmesi yüksek karbon içeriği ile azalmıştır.

 Cr

Krom kuvvetli bir karpit oluşturucusudur ve bu yüzden sertliği ve sağlamlığı genişlemenin çok az şekilde azaltılması ile sağlanmaktadır. %12’den daha fazla krom içermesi çeliğe paslanmazlık kazandırmaktadır.

 Ni

Krom kuvvetli bir karpit oluşturucusudur ve bu yüzden sertliği ve sağlamlığı genişlemenin çok az şekilde azaltılması ile sağlanmaktadır. %12’den daha fazla krom içermesi çeliğe paslanmazlık kazandırmaktadır.

 Mo

Molibden karbit oluşturucusu olarak çekme direncini yükseltmektedir. Esneklik sınırı molibden içeren çeliklerde biraz

daha yüksektir. Molibden kaynak işlemi için çok uygundur. Mplibden sayesinde oluk çürümesi ve asit dayanırlığı daha fazladır.

 Ti

Titan kuvvetli karpit oluşturucusu bileşeni olarak karbonun bağlanması ve bu yüzden çeşitli çeliklerin maddelerin kimyasal tepkime ile aşınmasına karşı kullanılmaktadır. Çelikler bu yüzden kaynak işleminden bile sonra herhangi bir ek ısı işlemi olmadan kalın çaplarda bile dayanıklıdır.

 Cu

Bakır germe özelliklerinin azaltılması ile dayanırlık seviyesini yükseltmektedir. Daha düşük mitarlarda atmosferik etki altında bile pasa karşın direnci arttırmaktadır.

 N

 Azot içeriği oda sıcaklığında sağlamlık derecesini korumaktadır.

 S

Kükürt işleme esnasında yağlama etkisini arttırmaktadır.