GENEL ÖZELLİKLERİ

GENEL ÖZELLİKLERİ

HAM MADDE NO:

GENEL ÖZELLİKLERİ

 

1,4301

304

Doğal ortamda mükemmel korozyona karşı direnç gösteren temel hammadde, u,kırsal yada şehir atmosferinde çok dayanıklılık göstermektedir. Herhangi bir klorür yada asit konsantrasyonu içermektedir. Ek madde ile yada olmadan da hiçbir sorun olmadan kaynak yapılabilmektedir. Kaynak yapımından sonra herhangi bir ısıtma işlemine gerek duyulmamaktadır. Yüksek sertlik oranı sebebi ile germede doğru kesim verilerin alındığına dikkat edilmelidir. Madde çok iyi şekilde işlenilebilmektedir.

 

1,4307

304L

Korozyana karşı direnç göstermesi 1.4306’ya göre uygundur. Herhangi bir zorluk olmadan ek madde ile yada olmadan kaynak yapılabilmektedir. Kaynaktan sonra kristalleşmiş korozyona karşı dayanıklıdır. Kaynak yapımından sonra herhangi bir ısıtma işlemine gerek duyulmamaktadır. Krom karbonlarının eksik olması 1.4301 ile kıyaslandığında germeyi kolaylaştırmaktadır.

Maddenin işlenmesi 1.4301 ile benzer şekilde yapılmaktadır.

 

1,4306

304L

Kusursuz korozyona karşı direnç 1.4301 de olduğu gibidir. Genel kimyasallarda (nitrik asit, organik soğuk asit çözeltilerinde) En iyi şekilde ek bir madde ile kaynak edilir. Kaynak işleminden sonra kristalleşmiş korozyona karşı dayanıklıdır. Kaynak yapımından sonra herhangi bir ısıtma işlemine gerek duyulmamaktadır. şük klorür içeriği 1.4301 ile karşılaştırıldığında germe özelliğini korumaktadır. Madde çok iyi şekilde işlenilebilmektedir.

 

1,4541

321

Korozyona karşı direnç 1.4301 de olduğu gibidir. Yüksek ısı değerleride (850ºC) devamlılık göstermektedir. Kaynak işlemi .4307’ye göre yapılmaktadır. Karbon içeriğinin şürülmesi yerine Ti ile kristalleşmiş korozyona karşı daha dayanıklı hale getirme gerçekleştirilmektedir. Böylece titan karbonitler oluşmaktadır. Titan karbonitlerin bulunması özellikle germe özelliğini negatif olarak etkilemektedir. Bundan dolayı tavsiye edilen kesim verilerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Maddenin işlenmesi orta ölçüdedir.

 

1,4305

303

En iyi kullanılabilir paslanmaz otomat çeliktir. Kükürt ilavesine rağmen halen pasa karşı çok iyi direnç göstermektedir.

Bu çelik özellikle korozyona karşı dirençli vidalarda, gıda maddelerindeki döner parçalarda , sütçülük enstitüsünde alet yapımında kullanılmaktadır. Kükürt ilavesi sebebi ile germe işleminde küçük talaşlar ortaya çıkmaktadır.

Maddenin katılması sebebi ile madde işlenmesi daha kötüleştirilmektedir.

1,4401

316

Korozyana karşı dayanırlık 1.4571 ile benzerdir. Fakat titan sağlamlaştırması yoktur. kaynak işlemi 1.4301 ile benzerdir.

4301 ve 1.4307 ile kıyaslandığında Molibden içeriği sebebi ile germe özelliği azaltılmıştır. maddenin işlenmesi 1.4301 uygundur.

 

1,4571

316 Ti

Titan sağlamlaştırması 1.4571 ile aynıdır. Fakat ek olarak molibden içermektedir. Bundan dolayı aside karşın dayanıklıdır.

Doğal ortamda mükemmel korozyana karşı direnç gösteren temel hammadde, su, kırsal yada şehir atmosferinde çok dayanıklılık göstermektedir. Herhangi bir klorür yada asit konstrasyonu içermemektedir. Bununla birlikte birçok kimyasal asit, kükürt ve fosfor asiti, organik asitler, ısı ve konsantrasyona göre. Korozyona karşı yüksek direncinin yanında sıcaklığı koruma özelliği sebebi ile kullanılmaktadır. Kaynak işlemi 1.4541’e uygundur. Maddenin işlenmesi sadece 1.4571’e göre dikkat edilerek yapılması gerekmektedir.

1,4404

316 L

Korozyana karşı dayanırlık 1.4571 ile benzerdir. Fakat titan sağlamlaştırması yoktur. kaynak işlemi 1.4301 ile benzerdir. şük karbon içeriği 1.4401 ile kıyaslandığında germeyi daha kolay hale getirmektedir. Madde işlemesi 1.4301 uygundur.

1,4436

316 L

4571 ve 1.4401 ile kıyaslandığında nikel ve molibden ile birlikte daha fazla karıştırılmıştır. Bundan dolayı korozyona karşı daha iyi dayanıklılık göstermektedir. Kaynak işlemi 1.4307 ile aynıdır. Düşük karbon içeriği sebebi ile germe özelliği daha kötü olmaktadır. Maddenin işlenmesi 1.4541 ile aynıdır.

1,4435-1,4432

316L

4436 ile kıyaslandığında daha yüksek bir krom nikel molibden karışım özelliği içermektedir. Bu karığım yüksekliği sayesinde korozyona karşı daha iyi dayanırlılık göstermektedir. Kaynak işlemi 1.4307 ile aynıdır. Düşük karbon içeriği sebebi ile germe özelliği ve sağlamlığı sayesinde daha kolay gerçekleşmektedir. Maddenin işlenmesi 1. 4541 ile aynıdır.

 

1,4439

904 L

Nikel, krom, molibden ve bakır bileşimlerinden meydana gelmiş paslanmaz süper çelik olarak tanımlanmaktadır. Mükemmel dayanırlılık sebebi ile en saldırgan bileşenlere (fosfor asit çözeltilerine, 20C kadar kükürt asidi, bütün bileşenler, 700C’ye kadar deniz suyu) karşı direnç göstermektedir. Sıcaklık birleşme tehlikesinin bulunmasına rağmen mükemmel olarak kaynağı

yapılmaktadır. Ek malzeme olmadan kaynak yapılması tavsiye edilmektedir. Germe özelliği yüksek bileşenler Sebebi ile çok iyi olarak kabul edilmemektedir ve bu yüzden tavsiye edilen kesim verilerine uyulması gerekmektedir.

 

1,4529

4539 ile benzer fakat yüksek molibden (%6) içermektedir, bundan dolayı delik çürümelerine ve germe korozyonlarına karşı ek olarak kuvvetlendirilmektedir.

 

1,4462

S31803

Austenitik çeliklerin ailesindendir. DUPLEX çeliği olarak tanımlanır. Korozyona karşı asit bileşenlerinde, özellikle fosfor ve organik asitlerde ve klorür içeren karışımlara karşı direncinden böyle tanımlanmaktadır. Kristalleşmiş korozyona karşı iki safhası çeliğe germeden dolayı meydana gelecek yırtınma korozyonlarına karşı direnç kazandırmaktadır. Germe ve yayma sınırı yaklaşık olarak

% 150 diğer çeliklerde daha fazladır. Bundan dolayı ilk meydana gelen gerilimlerde plastik bir şekillenme oluşmaktadır. kaynak yapımı işlenmesi uygun olmayan sayısal değerlerde kötü sonuçlar elde edilmesine yol açmaktadır.